Wij nemen de privacy van persoonsgegevens zeer serieus en gaan zorgvuldig om met je persoonlijke gegevens.

Door gebruik te maken van deze site ga je akkoord met ons privacy- en cookiebeleid.
Je gegevens zullen nimmer aan derden worden verkocht en/of verstrekt!

Dit privacy statement is opgesteld op 2 april 2024

BESCHERMING PERSOONSGEGEVENS

Johanna Koopman respecteert uw persoonsgegevens en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die aan ons wordt verstrekt of anderszins verkregen vertrouwelijk wordt behandeld. Bij persoonsgegevens gaat het om alle informatie over een persoon. Ook gegevens die indirect iets over iemand zeggen zijn persoonsgegevens. Met het onderstaande wordt uitvoering gegeven aan de in de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) neergelegde informatieplicht aan de betrokkene(n) wiens persoonsgegevens Johanna Koopman verwerkt.

OVER ONS

www.johannakoopman.nl wordt beheerd door Johanna Koopman.
​Mijn gegevens zijn:
Bendijksweg 15
8141RN Heino

WELKE PERSOONSGEGEVENS WORDEN ER VERWERKT?

Persoonsgegevens zijn gegevens die direct of indirect naar u als persoon te herleiden zijn. Hierbij kunt u denken aan onder andere uw (bedrijfs)naam, adres en woonplaats, telefoonnummer, KvK-nummer, e-mailadres, maar ook uw IP-adres. Johanna Koopman verwerkt de navolgende persoonsgegevens ten behoeve van de dienstverlening die door betrokkene vanuit eigen initiatief zijn verstrekt:

♦ Contactgegevens en andere persoonsgegevens die nodig zijn ter levering van de diensten;
♦ Contactgegevens en andere persoonsgegevens ingevuld op contactformulieren of andere webformulieren;
♦ Contactgegevens verstrekt tijdens kennismakingsgesprekken, events etc. zoals gegevens vermeld op visitekaartjes;

Persoonsgegevens verkregen via of gegenereerd door onze website:

♦ IP-nummer;
♦ Uw surfgedrag op de website, zoals gegevens over het eerste bezoek, vorige bezoek en huidige bezoek, de bekeken pagina’s en de wijze waarop door de website wordt genavigeerd;
♦ Persoonsgegevens beschikbaar op openbare zakelijke websites.

Voornoemde persoonsgegevens verwerkt Johanna Koopman omdat deze door u als betrokkene op eigen initiatief zijn verstrekt of in het kader van de dienstverlening zijn verkregen.

DOEL VERWERKING PERSOONSGEGEVENS

Johanna Koopman verwerkt persoonsgegevens om diensten aan te kunnen bieden, dienstverlening te kunnen verbeteren en om persoonlijk met u als betrokkene te kunnen communiceren. Voor evaluatie van onze dienstverlening schakelt Johanna Koopman veelal een derde partij in. U als betrokkene maakt zelf de keuze hieraan deel te nemen en daarvoor persoonsgegevens achter te laten, afhankelijk van de keuze voor een bepaald pakket. Ook kunt u zich aanmelden voor het ontvangen van een nieuwsbrief of andere vormen van communicatie uitingen van Johanna Koopman.

Johanna Koopman verwerkt uw persoonsgegevens uitsluitend voor de hierna te noemen doeleinden:

♦ Het verlenen van diensten, waaronder samenkomstdagen, één-op-één coachcalls, (online) workshops, webinars, gratis video series of e-books, masterclasses, diverse online programma’s en begeleiding in communitygroepen.
♦ Het houden van contact met u.
♦ Het innen van declaraties.
♦ Het voldoen aan onze juridische en wettelijke verplichtingen.
♦ Het kan zijn dat wij uw gegevens gebruiken voor uitvoeren en analyseren van cliënttevredenheidsonderzoeken.

COOKIES

Een cookie is een klein bestandje dat door onze website wordt meegestuurd en door jouw browser op het apparaat waar je onze website mee bezoekt wordt geplaatst. De informatie die in de cookie is opgeslagen kan naar onze website teruggestuurd worden, wanneer je de website opnieuw bezoekt. Meer informatie over cookies kun je vinden op de website van CONSUWIJZER.

Voor een zo goed mogelijke werking van deze website en om de inhoud van advertenties af te stemmen op jouw voorkeuren worden cookies gebruikt.

Facebook / Linkedin advertentiecookies
Met jouw toestemming gebruiken wij, om advertenties beschikbaar te stellen cookies van Facebook (Facebook Custom Audience, Facebook Impressions, Facebook Connect en Facebook Pixel, LinkedIn Pixel). Deze cookies zorgen ervoor dat voor jou relevante advertenties worden weergegeven.

Meer informatie over de cookies van Facebook vind je HIER.

Uitschakelen en verwijderen
Wil je de cookies uitschakelen of verwijderen? Dit kun je doen via je browserinstellingen. Gebruik eventueel de help-functie van je browser om te achterhalen hoe je dit kunt doen.
Dingen die je altijd kunt doen:
● Schakel ‘cookies van derden’ automatisch uit in je browser. De moderne browsers (Chrome en Firefox) bieden hiervoor veel opties.
● Geef in je browserinstellingen aan dat je niet ‘getrackt’ wilt worden
● Je kunt de geplaatste cookies altijd weer verwijderen uit je browser en eventueel kun je ze ook blokkeren per domein.
Via de website YOUR ONLINE CHOICES kun je meer uitleg vinden hoe je cookies kunt uitschakelen.
Heb je verder nog vragen over onze cookies? Neem dan gerust contact met ons op.

Grondslagen voor de verwerking
Johanna Koopman verwerkt de hiervoor genoemde persoonsgegevens uitsluitend op basis van de hierna te noemen gronden als bedoeld in artikel 6 van de AVG:

♦ Uitvoering van een overeenkomst;
♦ Verkregen toestemming van betrokkene(n);

HET DELEN VAN PERSOONSGEGEVENS MET DERDEN

Johanna Koopman deelt uw persoonsgegevens alleen met derde partijen voor zover noodzakelijk voor de dienstverlening met inachtneming van de hiervoor genoemde doeleinden. Hierbij valt te denken aan waarneming van een van de virtuele assistenten van wie ik diensten afneem, het (laten) uitvoeren van een deskundigheidsonderzoek of het inschakelen van een andere derde partij namens en in opdracht van Johanna Koopman, zoals een webdesigner/provider/Virtual Assistent. Tevens verkoopt Johanna Koopman (in de toekomst) producten bij Bol.com en Etsy.com en dienen hiertoe persoonsgegevens (zoals een mailadres) te worden verstrekt.

Johanna Koopman gebruikt zoom om via webinars informatie en kennis over te dragen. Lees HIER de privacyverklaring van zoom.

Uw persoonsgegevens worden opgeslagen in het e-mailsysteem van Johanna Koopman en dit gaat via de servers van Mailerlite. Meer informatie over het privacybeleid van Mailerlite vind je HIER.

Daarnaast kan Johanna Koopman persoonsgegevens verstrekken aan een derde partij, zoals een toezichthouder of een andere met openbaar gezag beklede instantie, voor zover daartoe een wettelijke verplichting bestaat.

Met de derde partij die namens en in opdracht van Johanna Koopman uw persoonsgegevens verwerkt, wordt een verwerkersovereenkomst gesloten waardoor die derde partij eveneens gehouden is tot naleving van de AVG. Door Johanna Koopman ingeschakelde derde partijen, die als verwerkingsverantwoordelijke diensten aanbieden, zijn voor de (verdere) verwerking van uw persoonsgegevens zelf verantwoordelijk voor de naleving van de AVG. Hierbij valt te denken aan Francis Keek, Corine van Zoelen en haar team.

BEVEILIGING

Johanna Koopman hecht grote waarde aan de beveiliging en bescherming van uw persoonsgegevens en zorgt, rekening houdend met de stand van de techniek, voor passende technische en organisatorische maatregelen om een op het risico afgestemd beveiligingsniveau te waarborgen. In het geval Johanna Koopman gebruik maakt van diensten van derde partijen, zoals een webdesigner/provider, zal Johanna Koopman in het kader van de bescherming van persoonsgegevens in een verwerkersovereenkomst afspraken vastleggen over afdoende beveiligingsmaatregelen.

BEWAARTERMIJN

Johanna Koopman bewaart persoonsgegevens die worden verwerkt niet langer dan noodzakelijk is voor de hiervoor genoemde doeleinden van de gegevensverwerking dan wel op grond van wet- en regelgeving is vereist. Wanneer u bent ingeschreven voor onze nieuwsbrief kunt u zich te allen tijde weer uitschrijven door middel van de link onderaan de e-mail of door contact op te nemen. Uw e-mailadres wordt na 24 uur direct uit het bestand verwijderd en zal niet worden bewaard.

PRIVACY RECHTEN VAN BETROKKENEN

Een verzoek tot inzage, correctie, beperking, verzet, overdraagbaarheid van gegevens, verwijdering van uw persoonsgegevens of intrekking van eerder gegeven toestemming, kunt u sturen via onderstaande contactgegevens. U ontvangt binnen vier weken na ontvangst van uw verzoek nader bericht van ons.

Er kunnen zich omstandigheden voordoen waarbij Johanna Koopman aan uw verzoek als betrokkene geen of niet volledige uitvoering kan geven. Hierbij valt te denken aan de geheimhoudingsplicht.

Uw verzoeken zoals hiervoor bedoeld, kunt u richten aan:

Johanna Koopman
Bendijksweg 15
8141RN Heino
info@johannakoopman.nl
06-30762202

Teneinde zeker te weten dat wij op basis van uw verzoek de betreffende persoonsgegevens aan de juiste persoon verstrekken, vragen wij u ter verificatie een kopie over te leggen van een geldig paspoort, rijbewijs of identiteitsbewijs met een afgeschermde pasfoto en BSN-nummer. Johanna Koopman neemt alleen verzoeken in behandeling die betrekking hebben op uw eigen persoonsgegevens.

GEBRUIK SOCIAL MEDIA

Op de website van Johanna Koopman zijn knoppen (ook wel buttons genaamd) en links opgenomen om webpagina’s te kunnen promoten of delen op sociale media netwerken of websites van derden, zoals Twitter, Linkedin of Facebook en andere social media kanalen. Johanna Koopman houdt geen toezicht op en is niet verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens door en via zulke derde partijen. Het gebruik van die media is dus voor uw eigen risico. Voordat u van die diensten van derde partijen gebruik maakt, is het raadzaam eerst het privacy statement van die derden door te lezen.

WIJZIGING PRIVACY STATEMENT

Johanna Koopman heeft het recht de inhoud van dit privacy statement op ieder gewenst moment zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen. Aanpassingen van het privacy statement worden op de website van Johanna Koopman gepubliceerd. Raadpleeg daarom met regelmaat onze website.

VRAGEN OF OPMERKINGEN

Bij vragen of opmerkingen over de verwerking van uw persoonsgegevens en dit privacy statement kunt u contact opnemen met info@johannakoopman.nl of bellen naar 06-30762202.