Disclaimer

Alles wat ik op mijn website beschrijf komt voort uit mijn eigen ervaringen en onderzoek. Mijn site is dan ook puur ter informatie bedoeld en er kunnen geen rechten aan ontleend worden.
Hoewel ik zelf goede ervaringen heb met het gebruik van het Kangen Water biedt dat geen enkele garantie voor het resultaat bij anderen. Iedereen reageert immers anders op gebruik van producten.
Ik kan dan ook nooit verantwoordelijk gehouden worden of aansprakelijkheid gesteld worden voor eventueel onbedoelde gevolgen. Wanneer je klachten hebt raad ik je altijd aan om deskundige hulp te zoeken.

Disclaimer emGuarde: Niet-medisch product
Dit product, emGuarde, is ontworpen en op de markt gebracht voor algemeen gebruik, specifiek gericht op het creëren van een evenwichtige en harmonieuze omgeving door het onderdrukken van elektromagnetische ruisstraling binnen een gespecificeerd frequentiebereik. emGuarde is niet bedoeld als medisch hulpmiddel en is ook niet bedoeld voor het diagnosticeren, behandelen, genezen of voorkomen van een medische aandoening of ziekte. Verklaringen met betrekking tot mogelijke voordelen van emGuarde hebben uitsluitend betrekking op het vermogen om omgevingscondities te verbeteren en mogen niet worden geïnterpreteerd als medisch advies.
De effectiviteit van emBuarde in het onderdrukken van elektromagnetische geluidsstraling en het creëren van een beschermende zone is vastgesteld op basis van interne testen en technische principes. Deze claims zijn niet beoordeeld door medische professionals of regelgevende instanties. Gebruikers moeten niet vertrouwen op emGuarde als een vervanging voor professioneel medisch advies, diagnose of behandeling.
Klanten worden aangemoedigd om een gekwalificeerde zorgverlener te raadplegen voor eventuele zorgen met betrekking tot medische aandoeningen of gezondheidskwesties. Het gebruik van emGuarde is geheel ter beoordeling van de gebruiker en de fabrikant aanvaardt geen aansprakelijkheid voor eventuele onbedoelde gevolgen.