De komst van de emGuarde van Enagic, nodigde me uit om in het onderwerp ‘straling’ te duiken. Tot nu toe gingen mijn inzichten niet verder dan: ‘straling heeft invloed op ons’, ‘straling is gevaarlijk’ en ‘5G moeten we in de gaten houden’. Nu wilde ik meer achtergrondkennis hebben, voordat ik zou beginnen met het verspreiden van info over dit apparaat.

Helemaal nu ik van veel mensen de vraag krijg: ‘werkt het tegen 5G?’, lijkt het me goed om te schrijven over wat ik zoal tegenkwam tijdens mijn zoektocht naar achtergrondinformatie bij dit gepatenteerde apparaat, dat nieuw is op de Europese markt.

Om te beginnen met het antwoord op die veel gestelde vraag: de emGuarde doet niets met welk telecommunicatiesignaal dan ook. Het apparaat werkt in het gebied van 3 MHz tot 1000 MHz, maar laat signaaloverdracht gewoon bestaan. Dat moet ook wel, want denk je maar eens in wat er zou gebeuren als iedereen zomaar de communicatiesignalen zou kunnen verstoren..

Wanneer iemand zich dus wil beschermen tegen de invloed van telecommunicatiesignalen dan zal hij/zij maatregelen moeten nemen. Uitzetten of bekabelen zijn daarbij de beste oplossingen.

Straling van elektrische apparatuur

Maar waarom dan een apparaat tegen straling als het niet helpt tegen 5G? Wat is dan het nut?
Gelukkig is Enagic een bedrijf dat altijd laat zien wat voor onderzoek er gedaan, of bekeken is en al gauw kwam ik zo op het spoor van een en ander dat mij met verbazing verder deed zoeken.

Allereerst even wat toelichting. Straling wordt opgedeeld in ioniserende en niet-ioniserende straling. Binnen het gebied van de niet-ioniserende straling (waar ik het hier over heb) wordt weer een onderverdeling gemaakt in verschillende frequenties.
Het bereik waarin de emGuarde werkt is 3 MHz – 1000 MHz. Dit ligt in het gebied van de zogenaamde radiofrequentie (RF) en wordt ook wel ‘noise radiation’ genoemd. Deze noise radiation is het bijproduct wat vrijkomt bij gebruik van o.a. wisselstroom. Als we dan gaan kijken welke apparatuur die noise radiation geeft, dan komen we uit bij alle elektrische apparatuur om ons heen. Dus onze laptops, telefoons (let op, ik heb het níet over communicatiesignalen van de telefoon, maar over het apparaat zelf), föhns, kookplaten, airco’s en ga zo maar door.

Een heleboel bronnen dus, die bedraad zijn, maar alsnog iets uitzenden waar ons lichaam niet blij van wordt. Maar hoe zit dat dan precies? Wat is dan het effect op ons lichaam?

Onderzoek naar het gevaar van straling

Om dat verder toe te lichten ben ik naar de site van de FCC gegaan, een onafhankelijk Amerikaans overheidsorgaan dat verantwoordelijk is voor alle regelgeving met betrekking tot telecommunicatie. Ik quote hieronder een aantal stukjes die ik vond bij de ‘RF safety FAQ’. Voor wie alles wil lezen is hier de link.

‘The quantity used to measure the rate at which RF energy is actually absorbed in a body is called the “Specific Absorption Rate” or “SAR.”  It is usually expressed in units of watts per kilogram (W/kg) or milliwatts per gram (mW/g).  In the case of exposure of the whole body, a standing ungrounded human adult absorbs RF energy at a maximum rate when the frequency of the RF radiation is in the range of about 70 MHz.  This means that the “whole-body” SAR is at a maximum under these conditions.  Because of this “resonance” phenomenon and consideration of children and grounded adults, RF safety standards are generally most restrictive in the frequency range of about 30 to 300 MHz.  For exposure of parts of the body, such as the exposure from hand-held mobile phones, “partial-body” SAR limits are used in the safety standards to control absorption of RF energy (see later questions on mobile phones).’
‘Tissue damage in humans could occur during exposure to high RF levels because of the body’s inability to cope with or dissipate the excessive heat that could be generated.  Two areas of the body, the eyes and the testes, are particularly vulnerable to RF heating because of the relative lack of available blood flow to dissipate the excess heat load.’
‘In addition, the NCRP, IEEE and ICNIRP guidelines for maximum permissible exposure are different for different transmitting frequencies.  This is due to the finding (discussed above) that whole-body human absorption of RF energy varies with the frequency of the RF signal.  The most restrictive limits on whole-body exposure are in the frequency range of 30-300 MHz where the human body absorbs RF energy most efficiently when the whole body is exposed.’

Ook onderstaande kwam ik tegen in een document (OET BULLETIN 65 Edition 97-01, pagina 8) van de FCC:

‘The new FCC exposure limits are also based on data showing that the human body absorbs RF energy at some frequencies more efficiently than at others. As indicated by Table 1 in Appendix A, the most restrictive limits occur in the frequency range of 30-300 MHz where whole-body absorption of RF energy by human beings is most efficient. At other frequencies whole-body absorption is less efficient, and, consequently, the MPE limits are less restrictive.

Lichaamsfrequenties

Bovenstaande verklaart al een deel van mijn vragen. Uit onderzoek is dus gebleken dat ons lichaam de meeste RF-straling absorbeert als de frequentie ligt tussen de 30 MHz en 300 MHz.

Om te kijken hoe dat komt, moeten we gaan kijken naar resonantie.
Op deze site vond ik daarvoor wat ik zocht, namelijk een tabel met de frequenties van onze organen. Elk orgaan trilt op zijn eigen frequentie en wat gebeurt er dus als wij blootgesteld worden aan diezelfde frequentie? Dan ontstaat er resonantie. En iedereen kan zich hierbij waarschijnlijk wel een voorstelling maken, wetende dat een glas kan knappen bij blootstelling aan een bepaalde frequentie.

Power density

En dan gaan we even terug naar de FCC. In het onderzoek van de FCC wordt aangegeven in welke mate ons lichaam blootgesteld mag worden aan een bepaalde frequentie. Dit wordt uitgedrukt in ‘Power density’. Ik ga daar niet te diep op in, want dan komen we in een gebied van berekeningen die ik niet kan volgen. Voor degene die wel iets meer willen weten, quote ik hieronder de definitie van power density en geef ik de link naar het artikel waarin alles nagelezen kan worden.

Power density is defined as power flow per unit area.  For example, power density is commonly expressed in terms of watts per square meter (W/m2), milliwatts per square centimeter (mW/cm2), or microwatts per square centimeter (µW/cm2).  One mW/cm2 equals 10 W/m2, and 100 µW/cm2 equal one W/m2. With respect to frequencies in the microwave range, power density is usually used to express intensity of exposure.
Enagic haalde uit het artikel de nodige informatie en maakt een en ander duidelijk in onderstaand overzicht.
Waar komt het nou op neer: van de zwaarst belastende frequenties voor ons lichaam wordt de power density van 0-200 μW/cm2 veilig geacht voor ons lichaam.

Bootstellingslimiet

Toen ik nog wat verder ging zoeken naar die power density, kwam ik bij de blootstellingslimieten. Duidelijk inzicht daarin kreeg ik door wat het antennebureau daarover geschreven heeft in een rapport over antennes en met name door de afbeelding die ze daarbij weergegeven hebben.

Hieruit blijkt duidelijk dat de frequentie van 10 – 400 MHz de strengste blootstellingslimiet heeft, waarbij dus bovengenoemde waarden van 0 – 200 μW/cm2 als acceptabel worden gezien.

De frequenties waarop onze organen trillen moeten dus zoveel mogelijk beschermd worden tegen de straling waarop ze mee resoneren. Hoe hoger de frequentie daarna wordt, hoe minder last ons lichaam ervan heeft.

Klachten door elektrische auto

En zo wordt het ook verklaarbaar waardoor steeds meer mensen klachten krijgen wanneer ze (langere tijd) in hun elektrische auto rijden, wanneer ze op een werkplek zitten met veel monitoren of in het klaslokaal met het digibord, etc. etc.

Door alles wat ik tegenkwam snap ik ook ineens de logica achter het advies van Apple om je telefoon niet bij je oor te houden. (Wil je zelf kijken op jouw telefoon ga dan naar: Settings -> General -> Legal & Regulatory -> RF exposure)
Ik wist uiteraard wel dat dat beter is, maar in mijn hoofd was het nooit logisch, immers de straling van bv. wifi of 5G zit overal om ons heen en blijft ook bestaan als we de telefoon niet bij ons oor houden. Maar als het apparaat zélf dus wat uitstraalt wat niet goed is voor ons lichaam, dán is het wel logisch dat we tintelende handen of een doof gevoel bij ons oor krijgen als wij onze mobiel gebruiken!

Voor mij vielen er dus heel wat kwartjes tijdens het zoeken naar antwoorden. En ook nu kan ik eigenlijk niet anders dan concluderen hoe belangrijk het is om vragen te blijven stellen. Ik merk dat heel veel mensen gefixeerd zijn op het ‘probleem van straling door 5G’ en ik zal zeker niet beweren dat 5G geen problemen geeft, maar ‘niets is wat het lijkt’, komt bij mij steeds naar boven in mijn hoofd. Met oog op 5G maakt ik me eigenlijk niet zozeer zorgen om de straling, maar vooral over wat ze er mee kunnen…

Inmiddels zie ik in ieder geval steeds helderder dat we óók blootstaan aan dingen waarvan velen van ons (tot nu toe) (te) weinig bewust zijn geweest. En dat gebied hoop ik o.a. met dit schrijven een beetje beter in kaart te brengen. Zo kan iedereen die dat wil maatregelen treffen ter bescherming van het lichaam.

De emGuarde in huis

Gelukkig was Enagic zich wel bewust van deze straling en samen met een groep wetenschappers hebben zij in oktober 2023 in Azië een apparaat op de markt gebracht dat onze omgeving kan harmoniseren. Vanaf begin juni is de emGuarde beschikbaar op de Europese markt en in het najaar zal, zo het nu lijkt, Amerika volgen.

Hopelijk is het antwoord op de veel gestelde vraag inmiddels duidelijk: ‘Kunnen we met het gebruik van de emGuarde alle straling weghalen, incl. 5G?’ Nee, dat kunnen we niet!

We kunnen met de emGuarde de frequentie tussen 3 MHz en 1000 MHz harmoniseren. Hierbij blijven de communicatiesignalen bestaan. Omdat in het bereik van 3 – 1000 MHz ook de frequenties liggen van onze organen, creëer je met dit apparaat dus een betere leefomgeving.

Balans in het lichaam

En wat je daar dan van voelt? Dat zal voor ieder verschillend zijn, want er zijn heel veel factoren van invloed op de balans van ons lichaam én het herstel daarvan. Bovendien reageert iedereen op zijn eigen unieke wijze.

Dat is ook precies de reden dat Enagic verschillende producten op de markt heeft die ons kunnen helpen met het ondersteunen van de balans in het lichaam. Want om minder gevoelig te worden voor straling, maar ook voor andere factoren van buitenaf, zal iedereen zelf moeten kiezen welke maatregelen hij/zij wil nemen.

In tegenstelling tot het Kangen apparaat van Enagic, is de emGuarde niet medisch gecertificeerd. Het apparaat is dan ook bedoeld voor algemeen gebruik, specifiek gericht op het creëren van een evenwichtige en harmonieuze omgeving.

Ik ben blij dat wij, naast de andere producten van Enagic, nu ook de emGuarde in huis hebben staan! Ik ben me bewust van het effect ervan en ik ben dankbaar dat ik mag samenwerken met een bedrijf dat zijn onderzoek doet en met al zijn producten een weg beschikbaar maakt naar balans in ons lichaam en leven!

Meer informatie

Omdat ik weet dat er veel mensen op zoek zijn naar die balans, geef ik online presentaties over de producten van Enagic. Sluit dus gerust een keer aan als je meer informatie wilt horen over de emGuarde. Tijdens de presentatie laat ik ook filmpjes zien over de metingen van straling als het apparaat uit en vervolgens aangezet wordt. Je kunt je aanmelden voor een presentatie via mijn website of je kunt via de mail of app door geven wanneer je mee wilt kijken.

Enagic verkoopt hun producten alleen maar via distributeurs, omdat zij liever geld uitgeven aan mensen die positieve ervaringen met de producten hebben én in verbinding willen gaan met anderen, dan aan marketingcampagnes en winkelpanden. In de presentatie over de emGuarde vertel ik daar ook over, dus haak gerust aan als je meer wilt weten over deze werkwijze! Ook als je ‘vooroordelen’ hebt, of wellicht juíst als je die hebt, ben je van harte welkom, want ik waardeer het als je komt met jouw vragen! 😉

Wil je jouw eigen emGuarde in huis, dan help ik je graag bij het bestelproces. Kijk voor informatie bij het kopje ‘emGuarde kopen‘. Je kunt uiteraard altijd contact met me opnemen wanneer je nog vragen hebt.

Warme groet,
Johanna

NB. Alles wat ik deel aan informatie via mijn blogs, of op andere manieren, is gebaseerd op mijn eigen onderzoek, inzicht en ervaringen. Er kunnen op geen enkele manier rechten aan ontleend worden.